Grafologie en Grafotherapie informatie handboek.

Door Marina J. Schwedersky.

Leer het karakter herkennen in het handschrift door analyse van de schrijfbeweging.

Voor bestel informatie:

Stichting Grafologica
Email: grafologieboek@grafologica.nl

Tel. 0172-443979

Meer informatie over grafologie, Stichting Grafologica
http://www.grafologica.nl/